czwartek, 23 kwietnia 2009

Sitwa...mafia...??? Nie, stowarzyszenie zwykłe!

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego:


WYSZKOWSKIEJ INICJATYWY PLANSZÓWKOWEJ


1. Cele Stowarzyszenia:
- Propagowanie wśród ogółu społeczeństwa powiatu wyszkowskiego zainteresowania towarzyskimi grami planszowymi.
- Popularyzacja i propagowanie spędzania czasu wolnego poprzez oddawanie się wszelkim rozrywkom logicznym, umysłowym i edukacyjnym.
- Integracja wokół wspólnego przedmiotu zainteresowań mieszkańców powiatu wyszkowskiego.

2. Realizacja
- Prowadzenie klub, świetlicy, czy innej placówki umożliwiającej kulturalne spędzanie czasu oraz integrację lokalnego środowiska przy rozgrywkach w towarzyskie gry planszowe.
- Organizowanie cyklicznych imprez o charakterze otwartym, umożliwiających popularyzacje naszego hobby na terenie powiatu wyszkowskiego.
- Prowadzenie i rozbudowa biblioteki gier dostępnej wszystkim członkom i gościom Stowarzyszenia biorącym udział w cyklicznych spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
- Współpraca z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i instytucjami oraz organami państwa w realizacji celów Stowarzyszenia.


3.Członkowie i władze Stowarzyszenia.
- Członkowstwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i opiera się na wzajemnym zaufaniu. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która ukończyła 15 lat.
- Członkowstwo wiąże się z płaceniem składek, których wysokość ustalana jest każdego roku większością głosów ogółu członków Stowarzyszenia.
- Większością głosów ogółu członków Stowarzyszenia, co roku wybierany jest skarbnik, odpowiada za powierzone mu składki oraz rozlicza się z nich.
- Większością głosów ogółu członków Stowarzyszenia, co roku wybierany jest przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie w kontaktach z innymi podmiotami.
- O sposobach realizacji celów stowarzyszenia decyduje ogół członków Stowarzyszenia większością głosów.


4. Środki na działalność.
- Działalność stowarzyszenia opiera się wyłącznie na społecznej pracy jego członków.
- Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w oparciu o składki członkowskie.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Powiat Wyszkowski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz